HABERLER

KraussMaffei IMC Teknolojisi

KraussMaffei IMC Teknolojisi

İster otomotiv imalatı, isterse am-balaj endüstrisi, elektrik ve elekt-ronik ürün endüstrisi veya gıda  üretim endüstrisi dâhil her türlü takviye malzemesi, elyaf veya dolgu malzemesi ile rahatça birleştirilebilen, plastik enjek-siyonla üretilen eşyalar artık her yerde kullanılmaktadır. KraussMaffei tarafın-dan geliştirilen IMC süreci, kendi ürüne özel formüllerinizi tek adımlı bir süreç dahilinde bileşik haline getirmeniz ve enjekte etmeniz için size tamamen yeni olanaklar sağlar.

 

Kazançlar:

  • İnanılmaz kısalıkta kurutma çevrimi ve hızlı çevrim süreleri
  • Hammadde maliyetlerinde uzun va-dede azalma
  • Lif ve dolgu malzemesi kullanarak ar-tırılan ürün kalitesi
  • KraussMaffei’nin sunduğu IMC teknolo-jisi (Injection Moulding Compounder), 

enjeksiyon makinesi ile kesintisiz ekstrüzyon işlemini mükemmel şekilde birbirine bağlayabilir. Bu ayar, prosesi tek bir sıcaklık değe-rinde gerçekleştirerek malzemeyi korur. Proses, farklı malzemelerin kütle açısından ölçülmesiyle başlar. Plastikleştirilen ve homojenleştiri-len malzeme, ısıtılan bir dağıtıcı aracılığı ile ekstrüzyon ünitesin-den enjeksiyon ünitesi bareline doğru gider. Enjeksiyon ve ütüleme aşamasında ekstrüzyon,istikrarlı bir formül kalitesi elde etmek amacıyla, bir piston sistemi aracılığı ile malzemeyi sürekli olarak besler. Mal-zeme, standart bir KraussMaffei CX veya MX serisi plastik enjeksiyon makinesinde bu-lunan çift plakalı kilitleme ünitesin-de biçimlendirilir.Plastikleştirme ve enjeksiyon ünitesi kritik bir teknik rol oynar ve değişen şart ve taleplere uyacak şekilde dü-zenlenmiştir. IMC, hem plastikleş-tirme hem de enjeksiyon yapan tek vidalı bir ünite yerine, plastikleştir-me işini halleden ince bir vidaya ve enjeksiyon için bir pistona sahiptir. Aynı yönde döndürmeye yarayan ince vida, tartım, ölçüm, taşıma cihazları, eritme tamponu, transfer valfi,“shot pot” enjeksiyon ünitesi ve shot-off nozul gibi ilave opsi-yonlar içerir. IMC sistemleri çift pla-kalı enjeksiyon ünitesi ile daha az yer kaplarken son derece kısa, kuru çevrim sürelerini ve hızlı çevrim sü-relerini uygulamanıza olanak tanır.IMC süreci, daha ucuz hammad-delerin satın alınabilmesine, uygu-lamaya uyarlanmış bileştirmenin başlatılmasına ve küçük üretim serilerinin imal edilmesine olanak sağlar. Bu olanaklar uzun vade-de maliyetlerinizi azaltır. IMC’ye yönelik özel proses mühendisliği aynı zamanda, özellikle elyaf ve dolgu malzemelerinin kullanıldığı durumlarda parça kalitesini de ar-tırır. Malzemenin sadece plastikleş-tirildiği, bir kez işlemlendiği ve tek bir sıcaklık değerinde tutulduğu bu tek adımlı süreç, klasik iki aşamalı yaklaşıma göre daha hassastır. El-yaf sürekli olarak beslenir ve bunun sonucunda daha uzun lifle elde edilir. IMC süreci, yeni kombi-nasyonlar ve karışımlardan gerçek takviye malzemelerine ve akla gele-bilecek her türlü dolgu malzemesi-ne dek, çok zengin bir malzeme çe-şitliliği oluşturma yolları bakımın-dan size büyük bir esneklik sağlar.

haberin devamı
A-Plas Tampon Üretimini KraussMaffei ile Mükemmelleştiriyor

A-Plas Tampon Üretimini KraussMaffei ile Mükemmelleştiriyor

A-Plas' ın 3 farklı fabrikasında, 9 adet MX üretim hattı...

Haberin devamı için lütfen tıklayınız.

 

Sürdürülebilir Büyüme için KraussMaffei

Sürdürülebilir Büyüme için KraussMaffei

Al-kor, 2023 ihracat hedeflerine ulaşma, katma değerli ve yüksek teknolojili ürün üretme kabiliyetlerini arttırma vizyonuyla yatırımlarına devam ediyor. Konuyla ilgili; plastik teknolojisi konusunda uzman Krauss Maffei firması yetkilileri ve Türkiye mümessili Tepro Makine Genel Müdürü Cem Saygın ile yeni teknolojiler ve otomasyon konularında bilgi alışverişinde bulundular. 

PlastEurasia 2018

PlastEurasia 2018

5-8 Aralık 2018 tarihleri arasında Tüyap Kongre Merkezi' nde gerçekleşen PlastEurasia 2018 Plastik Endüstrisi fuarına katıldık.

haberin devamı
A-PLAS Tampon Üretimini KraussMaffei ile Mükemmelleştiriyor

A-PLAS Tampon Üretimini KraussMaffei ile Mükemmelleştiriyor

haber içeriği için lütfen tıklayınız...