MEDİKAL

Yenilikçi, teknolojik açıdan gelişmiş, sürekli gelişen, dolayısı ile ekonominin dalgalanmalarından etkilenmeyen bir sektördür. Bu özellikler, medikal teknoloji, yaşam bilimleri ve ilaç endüstrisini plastik üretimindeki diğer tüm alanlardan daha iyi tanımlamaktadır. Solunum filtreleri, solunum cihazları, kanüller, infüzyon için çok yönlü kesme valfları, transfüzyon boruları, steril ambalaj, primer ilaç ambalajı folyoları — bu ürünlerin her biri genellikle son derece sıkı tıbbi düzenlemelere tâbidir ve üretim sırasında ciddi bir uzmanlık seviyesi gerektirir. KraussMaffei bu alanda da, temiz üretim için en zorlu şartları karşılaması için bir sistem ortağından bekleyebileceğiniz ileri seviyede uzmanlığa ve yılların deneyimine sahiptir.

Kazançlarımız;

  • Temiz oda standartlarını karşılayan optimal parça kalitesi
  • Çok çeşitli ihtiyaç ve şartlara yanıt veren geniş bir Plastik Enjeksiyon Makinesi portföyü
  • Her kalifikasyon adımı için kapsamlı dokümantasyon

Medikal teknoloji, ilaç endüstrisi ve yaşam bilimleri, plastik enjeksiyon endüstrisi için sürekli büyüme alanlarıdır. Gelişmekte olan bölgelerde giderek yaşlanan nüfuslar, sürekli iyileşen hijyen koşulları ve giderek artan yaşam kalitesi gelecek yıllarda da sürekli bir büyüme ve gelişme vaat etmektedir. Bu alanların odaklandığı nokta, bilhassa mikroplardan ve yabancı partiküllerden arınmış olma bakımından, ürün temizliği ve ürün kalitesidir. Yüksek spesifikasyonlar yenilikçi, hassas ve güvenilir üretim teknolojisi gerektirmektedir.

KraussMaffei plastik enjeksiyon makineleri; standart enjeksiyon proseslerinden, karmaşık üretim hücrelerine kadar, en üst düzey kalitede parça üretebilmek için son teknoloji kalıplar kullanarak ihtiyaçları temiz oda standartlarında karşılar. CX ve PX özellikle bu uygulamalar için tasarlanmıştır. Üretimde temizlik veya kalıplanmış parça yüzeyleri konularında en sıkı şartların talep edildiği durumlarda KraussMaffei tarafından geliştirilen CleanForm teknolojisi kullanılır.

Sürekli tekrarlanabilirlik için şeffaflık

KraussMaffei sistem çözümlerinde her kalifikasyon adımı için kapsamlı dokümantasyon bulunur: Müşteri, tasarım kalifikasyonundan performans kalifikasyonuna dek doğrulama belgelerinin oluşturulduğu her aşamada desteklenir veya müşteri gerekli kalite belgelerini sistemden alabilir. Bu ise, en sıkı toleranslara dek sürekli bir tekrarlanabilirliğin sağlanması için gereken şeffaflığı sağlar.

KraussMaffei, ISO Sınıf 5'e (veya ABD Federal Standardı No.209'a göre Sınıf 100) dek yüksek temiz oda sınıflarına yönelik şartları karşılayan üretim alanları oluşturmak amacıyla her farklı ürün için özel süreçler ve çözümler sunar ve şimdiye dek birçok benzer projeyi  başarıyla uygulamış olan tek makine imalatçısıdır. Senkronize seri üretime dayalı gelişmiş imalat süreçlerimiz makinelerimizi sıkı ve zor kalite standartlarını karşılayacak ve bu kaliteyi izleyip belgelendirecek şekilde tasarlayıp üretmemize olanak sağlar.

Etkin iletişim ürün geliştirme çevrimlerini önemli derecede kısaltabilir. Proje sırasında sürtünmeden kaynaklanan kayıplar minimum seviyede tutulur ve müşterilerimiz istikrarlı ürün kalitesinin bütün süreç zincirine sağladığı fayda ve avantajlardan yararlanır.

  • PX serisi: 50’ den 200 tona kadar kapama kuvvetine sahip bu makineler özellikle ambalaj ve teknik parçaların üretimi için ideal makinelerdir.
  • MX serisi: 5.500 tona kadar kapama kuvvetine sahip bu makineler piyasada bulunan en hızlı büyük makinelerdendir.
  • CX serisi: 35’ den 650 tona kadar kapama kuvvetine sahip bu makineler; küçük bir alanda, basit uygulamalardan kompleks üretim proseslerine kadar her aşamada maksimum maliyet faydası sağlar. İki plaka teknolojisi sayesinde kompakt bir tasarım ve kolay ulaşılabilirlik sağlanmaktadır. 150 adet makine ve enjeksiyon grubu kombinasyonu ve 500’ün üzerinde opsiyon seçeneği ile CX serisi size eşsiz bir esneklik sunmaktadır.
  • GX serisi: 400-900 tonluk orta seviye kapama kuvveti segmentindeki bu makineler dünyadaki en hızlı çift plakalı sistemlerdir.